Πρόσβαση στο Σύστημα
Αν δεν έχετε λογαριασμό, δημιουργήστε τώρα ακολουθώντας ένα απο τους παρακάτω συνδέσμους.
Εγγραφή Εργοδότη
Για δημιουργία λογαριασμού Εργοδότη στο Διαδικτυακό Σύστημα για δυνατότητα εγγραφής κενών θέσεων εργασίας και αυτόματο προγραμματισμό συνεντεύξεων με αιτητές εργασίας.
Εγγραφή Αιτητή Εργασίας
Για δημιουργία λογαριασμού Αιτητή Εργασίας στο Διαδικτυακό Σύστημα, και δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού κενών θέσεων εργασίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που προσδιορίσατε. Επίσης, παρουσίαση στοιχείων κενής θέσης εργασίας και δυνατότητα επικοινωνίας με τα Γραφεία Εργασίας.