ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Αρχική Σελίδα


Ευρωπαικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

Καλωσορίσατε στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα, παρέχει εξυπηρετήσεις σε αιτητές εργασίας και εργοδότες, εγγεγραμμένους και μη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Για τις δημοσιευμένες κενές θέσεις εργασίας στην παρούσα ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μπορούν να έχουν πρόσβαση Κύπριοι και Κοινοτικοί που διαμένουν στην Κύπρο, όπως και άλλα άτομα που διαμένουν στην Κύπρο και με βάση το καθεστώς της νόμιμης παραμονής τους, έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κύπρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 • Σας υπενθυμίζουμε ότι για να διατηρείτε ενεργή την εγγραφή σας ως άνεργος/η θα πρέπει να ανανεώνετε οι ίδιοι την αίτηση σας για εξεύρεση εργασίας διαδικτυακά, κατά την καθορισμένη περίοδο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχουν ήδη διαβιβασθει.

29/09/2022: 2212 Κενές Θέσεις, 28828 Υποψήφιοι και 1416 Εργοδότες

Υπηρεσίες που παρέχονται από το Σύστημα
Αναζήτηση Κενών Θέσεων Εργασίας Εξυπηρέτηση Αιτητών Εργασίας Εξυπηρέτηση Εργοδοτών Ανανέωση Αίτησης Εργασίας
 • Αναζήτηση και εντοπισμός κενών θέσεων εργασίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
 • Eγγραφή Αιτητή και Δημιουργία Αίτησης
 • Πρόσβαση στην αίτηση σας για εξεύρεση εργασίας
 • Διεκπεραίωση δραστηριοτήτων
 • Εγγραφή Εργοδότη
 • Εγγραφή κενής θέσης εργασίας
 • Πρόσβαση σε υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας
 • Αναζήτηση Υποψηφίων
 • Διεκπεραίωση δραστηριοτήτων
 • Ανανέωση της Αίτησης Εργασίας σας
 • Εκτύπωση του Δελτίου Εγγραφής Υποψηφίου
Χρήσιμοι Συνδέσμοι και άλλες υπηρεσίες/ανακοινώσεις
  Στατιστικές   Announcements   Συνδέσεις
 • Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις από διάφορους φορείς/συνεργάτες
  Σχετικά